Dziękujemy za wsparcie

OBRONA KOŚCIOŁA

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy.

 

Dzięki temu jesteśmy coraz bliżej uruchomienia ogólnopolskiego projektu OBRONA KOŚCIOŁA, który nie pozwoli na bierność i pobłażliwość organów ścigania oraz szeroko rozpowszechni informacje o każdym kolejnym akcie agresji.

 

Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu poziom agresji w stosunku do wyznawców Chrystusa spadnie, a wszyscy którzy się jej dopuszczają, poniosą prawne konsekwencje.

Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi &  Stowarzyszenie „Polonia Christiana”