Do końca zbiórki zostało:

dni godzin minut sekund

w tym miejscu powstanie portal

OBRONA KOŚCIOŁA

monitoring – informacje – interwencje

PRZEWIJAJ


Wesprzyj teraz dowolną kwotą

Zbuduj z nami serwis, który nagłośni, namierzy i powstrzyma prześladowania Kościoła w Polsce. Dołóż swoją cegiełkę do kwoty 50 000 zł, która jest nam potrzebna, aby pilnie uruchomić portal.

Narasta fala agresji! Dziś kapłan w Bazylice Mariackiej, jutro Twój proboszcz?

Profanacje podczas Mszy Świętej oraz fizyczny atak na kapłana w krakowskiej Bazylice Mariackiej to wstrząsający przykład narastającej psychozy i furii wobec Kościoła oraz katolików. Niemal w tym samym czasie w Rzeszowie włamano się do kościoła, gdzie dokonano licznych profanacji i pobito tamtejszego proboszcza.

Takich przykładów brutalnych ataków na świątynie (tylko ostatnio kilkanaście przypadków, w tym Lublin, Opole, Myślenice, Warszawa-Muranów) oraz fizycznych napaści na świeckich i duchownych wyznawców Chrystusa (Kraków, Rzeszów) przybywa w zastraszającym tempie. Czy słyszymy o nich w ogólnopolskich mediach? Czy sprawcy są w aresztach?


Skończmy z tym – wesprzyj budowę niezależnego serwisu dziennikarsko-śledczego

Wspólnie obudzimy społeczeństwo i dopilnujemy sprawiedliwości

Media głównego nurtu transmitują skrajnie lewicową propagandę, w której oprawców przedstawia się jako ofiary, a o prawdziwych ofiarach milczy bądź przedstawia je w skrzywionym zwierciadle. Godzinami dywaguje się o policjantach, którzy wylegitymowali agresywnych i wulgarnych uczestników nielegalnych manifestacji przeciwko chronieniu życia nienarodzonych, ale już nie patrzy się na ręce policji i prokuraturze w sprawach podpaleń kościołów i krwawych pobić katolików.

 

Wiemy, jak to zmienić. Wiemy też, jak bardzo pilna i ważna to sprawa. Dlatego naszą odpowiedzią musi być szeroko zakrojona akcja medialna. Musimy zebrać 50 000 zł, aby uruchomić ogólnopolski portal OBRONA KOŚCIOŁA, który nie pozwoli na bierność i pobłażliwość organów ścigania oraz szeroko rozpowszechni informacje o każdym kolejnym akcie agresji.

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, polski historyk, specjalizujący się w myśli politycznej, historii Niemiec oraz historii Kościoła

Katolicy nie mogą abdykować z rozumu. Dlatego każda próba poszerzania świadomości społecznej i ukazywania prawdy o nowej fali chrystofobii jest na wagę złota. Polecam Państwu tę inicjatywę.

dr hab. prof. KUL Mieczysław Ryba, polski historyk, specjalizujący się w historii Polski XX w.

Wszelkie inicjatywy nakierowane na obronę Kościoła i duchowieństwa w dobie rewolucji kulturowej są godne poparcia. Potrzebę tę szczególnie dostrzegamy, po wydarzeniach w czasie Strajku Kobiet i po atakach na kościoły na zachodzie Europy.

Jerzy Kwaśniewski, adwokat, prezes Instytutu Ordo Iuris:

Tworzenie klimatu wrogości wobec Kościoła i przyzwolenia na agresję wobec katolików pociąga za sobą skutki tragiczne dla polskiego społeczeństwa, a w szczególności młodego pokolenia. Inicjatywa „Obrona Kościoła” to bardzo wartościowy pomysł i wsparcie dla tworzącej się koalicji przeciwko przemocy.

Krystian Kratiuk, redaktor naczelny pch24.pl:

To inicjatywa potrzebna na wczoraj! Serdecznie zachęcam do wspierania tej zbiórki. Dzięki Państwa zaangażowaniu, powstanie centrum monitorowania agresji wobec katolików, które trafi na pierwszą linię frontu. Potrzeba nam informacji, nie tylko o aktualnej sytuacji katolików, ale także o mocodawcach antychrześcijańskiej rewolucji w Polsce.

Wesprzyj powstanie centrum monitorowania agresji wobec Kościoła i katolików

Dołóż swoją cegiełkę do kwoty 50 000 zł, która jest nam potrzebna, aby pilnie uruchomić portal.

NASZ CEL

50 000 zł

ZEBRALIŚMY

50 000zł

POZOSTAŁO

0 zł

100%

NASZ KOLEJNY CEL – PROMOCJA PORTALU

25 000 zł

ZEBRALIŚMY

7 629 zł

POZOSTAŁO

17 371 zł

0%Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dlaczego potrzeba nam Obrony Kościoła – tu i teraz?

Strona ObronaKosciola.pl powstała na bazie spontanicznej akcji samoobrony katolików wobec fali fizycznych ataków na kościoły i pomniki kultury na przełomie października i listopada 2020 r. Jako świeccy katolicy, skupieni wokół krakowskiego Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, szybko zauważyliśmy, że poza naszym osobistym udziałem w grupach samoobrony, zabezpieczających kościoły przed profanacjami, potrzebna jest inicjatywa ogólnopolska.

 

Niestety, 2021 rok przyniósł nie tylko powrót serii ataków na kościoły w wielu miejscach kraju, ale też odsłonił nowe oblicze antychrześcijańskiej rewolucji: są nim pobicia katolickich kapłanów. W ojczyźnie św. Jadwigi królowej Polski, św. siostry Faustyny Kowalskiej, czy też św. Jana Pawła II, nie może być cienia przyzwolenia i pobłażania dla tych zbrodni!

 

Dlatego, korzystając ze znanego już hasła Obrona Kościoła, budujemy regularne i niezależne centrum monitorowania chrystianofobii. To właśnie portal Obrona Kościoła, poprzez działalność reporterską, śledczą i informacyjną, skupi się w pełni na przeciwdziałaniu antychrześcijańskiej rewolucji, która wypowiedziała wojnę Kościołowi i polskim patriotom.

 

Stawiamy na pełną niezależność od jakichkolwiek wpływów ze strony partii politycznych, administracji rządowej, czy też wielkich koncernów. Wydawcą portalu będzie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, które działając w prosty i przejrzysty sposób, utrzymuje się wyłącznie z dobrowolnych datków polskich katolików i patriotów. Z tego zadania także wywiążemy się w pełni!


Tak, wspieram budowę portalu Obrona Kościoła

Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi &  Stowarzyszenie „Polonia Christiana”